Turre's Flickor

Under finner du en kort fortalt historie om de 5 finske tøyter som har hatt en stor betydning for alle de beste finske jaktbeagler vi kjenner og som har blitt brukt i Norsk beagle avl. Når man snakker jaktbeagle historie så kommer man aldri utenom Turre's og disse hunders betydning.

Noen av bildene har en dårlig kvalitet med dette skyldes at de er meget gamle.
Oslico`s Denny av bildet i 1968
 


Rumbo Sussi og Rumbo Reader
 med Turres Sara og Dinah

Den finske harejegeren Tor Schauman fikk to beagletispene Roalem Kitty og Rumbo Sussie som kom fra Rumbo kennel innehaver J B Harmon av sine sønner som hadde utvandret til USA sent på 1940-tallet.

Rumbo Sussie var datter av Roalem Kitty og disse ble begge parret med Oslico`s Denny.
Avkommene ble fem tisper som er kalte Turre's Flickor og disse ble det virkelige startskuddet for den finske jaktbeaglen. Turre's kennel med innehaver Tor
Schauman har en langstrakt historie bak seg og historien sier sitt hvor mye disse Turre's flickor har betyd for finsk beagle utvikling og da videre for beaglen til jaktbruk i norden.

Roalem Kitty fikk avkommene Turres Dinah og Ulla, mens Rumbo Susie fikk avkommene Turres Lesku, Melodi og Sara. Og dette var tisper som senere skulle settes ut i avl og få stor betydning.

 

Den tidens mangel på hunder gjorde så innavl var vanlig og hele den finske jaktbeagle stammen er bygget opp av den tidens avl på beslektet hunder. Det er ikke uvanlig å se alle Turre's hunder i stamtavler når vi leter langt bak i tid.

Lengre ned på siden kan du se noen av de meste betydningsfulle finske jaktbeagler og hvordan slektskap med Turre's hunder som ligger bak de enkelte.

En fin historie og et lite oppdrett som skulle få stor betydning for rasen i våre nordiske land hvor beaglen er en fremragende jakthund


De betydningsfulle Turre's Flickor i all sin prakt
 

Turres Dinah

Turre's Lesku

Turre's Melody

Turre's Sara

Turre's Ulla

Kjente beagler vi kjenner igjen i mange jaktbeagle linjer i Norden
 

Gullberg's Fix om er etter Tuveskogens Raij og Turres Dinah finner du igjen i alle hunder stamtre som er beskrevet her. Og det sier seg selv hvordan hund dette må ha vært. Han har nær 200 avkom etter seg og mange av de finske storoppdrettere har bygget sin stamme nettopp etter han.

Det avkom vi i Norge kanskje kjenner best etter Fix er SF,Uch Riple som har 8 jaktpremierte avkom i Norge og Riple er bygget på Turres Dinha på farssiden og Turres Dinha, Melody og Lesku på morssiden.


Iitu er avkom etter RISÖNS VILI og JÄRVENKYLÄN ANU og er en start på kanskje det som har vært Norges beste jaktbeaglestamme som kom via Iitu og Koskiahon Kaiku

 

Oak Creek kennel impliserte dette blod i sin oppbygging av jaktlinjer


SF,Dch Jami  ble parret med Iitu og fra dette kom Carl Herlofson sin hund Impi som er mor til Oak Creek Tommy som igjen er far til Norgesmester J,ch Sesa.
Jami har 40 avkom etter seg i Finland
Og Jami er bygget på Turres Dinah, Lesku og Ulla på farssiden og Turres Ulla og Dinah på morssiden
.

SF,Dch Pontus  er avkom etter Iitu bygget opp med Turres Dinah, Lesku og Ulla på farssiden og Turres Melody, Ulla og Lesku på morssiden og Pontus har 5 jaktpremierte avkom i Norge og er blant annet far til den kjente Tuvlias Tass.

I Finland så har Pontus 88 avkom etter seg.


SF,Uch Riple er etter SF,Dch Gullbergs Fix og SF,Jch Dixie som mor og Riple har 8 jaktpremierte avkom i Norge.

 

 Riple er bygget på Turres Dinha på farssiden og Turres Dinha, Melody og Lesku på morssiden.


Og Turres blod ble også fraktet over til England hvor Pinewood kennel med innehaver L & H Priestley  har involvert mye Finsk blod.

Og tilbake til finland kom Pinewood Chaser som har vært markant i avlen og har hatt sin betydning for mange oppdrettere og linjer..


SF,Dch Vili som er etter SF,Jch Rolle og Snufftaker`s Tipsu er mulig den mestvinnende beagle i Finland med tett oppunder 20 første pr på hare. Vili har ca 300 avkom etter seg og det ble frøste strå med sæd fra han på Veterinærhøyskolen og derfor har vi han i stamtre langt fremme i dag. Sellan`s Vitass, Sicco og Taiga er hunder som er direkte etter han.

Vili er bygget opp av Turres Lesku, Ulla og Dinah på fars linjen og på Turres Dinah på morslinjen.