Beaglens bevegelser og anatomi.

 

For en jakthund så består arbeidsoppgaven av å løpe mye i ulent terreng og den beveger seg over store områder og muskler og ledd får store påkjenninger i løpet av en jakt dag. Den enkelte hunderasens skjelett er tilpasset rasens behov. Hos en jakthund må skjelettet være sterkt nok til å tåle de forskjellige på kjenningene jakten gir, men samtidig må det være lett nok til at hunden får stor bevegelsesfrihet og fart. For at hunden skal klare dette er det viktig at den er riktig bygget. Det vil si at vinkler er korrekte og bevegelser er optimale så den brukerminst mulig krefter og ledd påføres minst mulig belasting. Riktige vinkler og bevegelse vil også sørge for at hunden trår riktig på sine poter og vil gi minimale slitasje på hundens*fottøy*

 

Ledd og funksjoner.
I kroppen så er det noen ledd som er viktigere enn andre og spesielt hundens bakre seksjon så er det ledd som er ekstra viktig forhundens bevegelses mønster. De ulike sammenføyninger av benets oppbygning har viktige egenskaper, såkalt ledd.

*Skulderleddet er for eksempel et typisk kuleledd. Det for binder skulderbladet og overarmen og kan bøyes i alle retninger.
*Albueleddet mellom overarmen og underarmen er et typisk hengselledd. Det har sterke sidebånd og brukes for det meste tilbøying og strekking.
*Håndrotsleddet består av to rekker med små knokler inne mellomnederste leddflate av underarmen og øverste leddflate av mellomhånds knoklene. Det har sterke sidebånd, i tillegg til bånd mellom hver enkelt knokkel. Hovedbevegelsen for dette leddet er også bøying og strekking, men det er også mulig med litt sidebevegelse og dreiing.
*Mellomhåndsknokene er nederst forbundet med første tå knokkel. Dette er et hengselledd med stramme sidebånd. Hovedbevegelsen er også her bøying og strekking.
*Tå knoklene er forbundet med hverandre med hengselledd og sterke sidebånd. Hovedbevegelsen er bøying og strekking. Fraøverst på annen tå knokkel går det et dobbelt elastisk bånd som fester seg på klo beinet. Dette båndet gjør at klo beinet med klo kapselen dras oppover slik at klo spissen ikke berører bakken når hunden går.

 


 

Beaglens bakpart

Bakben, vinkler og funksjoner
Hundens bakpart har en viktig funksjon for bevegelse og her er det spesielt viktig med riktig vinkler. Hvordan bevegelsen foregår, er avhengig av leddenes mulighet for utslag, hvilken retning de kan beveges i, samt musklenes plassering i forhold til leddet. Vinkelender legg ben møter mellomfoten kalles has og er et viktig bedømmelse punkt i utstillings termlogien. Ofte på utstillinger så blir hunder stilt opp unaturlig. Det vil si at hunden løftes og strekkes avhandler og blir stående i en posisjon som er avvikende fra hundens naturlige måte å stå på.

Gode for og bakbeins vinkler er meget avgjørende fordi dette gir muskulaturen i bevegelse apparatet best effekt. Dessuten vil en godevinkler kombinert med riktig kroppsform gi hunden de bestekraftbesparende bevegelser.

 

Eksempler på feil stilling av bakparti

     

Her er bakparten til 3 beagler som gjør det godt på alle utstillinger de deltar på. Og som bildene viser så er dette helt unaturlig stilling for en jakthund som beaglen er.
Legg spesielt merke til beaglen på det første bilde hvor feil den står på potene sine. Med den stilling på ben så slites også poter og gnagsår vil komme ofte.

Om dette er den naturlige stilling til disse 3 hunder eller ikke vet jeg ikke. Men om dette er naturlige posisjoner så burde ikkedisse prises høyt på utstillinger da det er nær sagt 0 vinkler bak. Dette er ikke funksjonelt for en jakthund.

 

Korrekt vinkel - knapp vinkel - understilt bakstilling,

 


 


 


 

 

 

 

Riktig vinkel

 

Dette er illustrasjon på en velvinklet beagle slik som det er beskrevet i dommerbøker i England. Her fordeles vekten over storflate og trykket er på alle tråputer. En slik hund får sjeldensåre poter og vil også ha minst mulig belasting på øvrige ledd i bakstilling.

Med tanke på rasens muskel plassering i forhold til leddet så vil en slik beagle ha fin bevegelse, skrittlenge, spenns og fraspark. Den vil jobbe lett i terreng og tåle belastinger overlang tid. Slike hunder bør score høyt på utstillinger selv om den mangler masse andre steder. Viktigst for en jakthund er nettopp bevegelser og korrekt bevegelses system.

 

 

 

 

Feil knapp vinkel

Med slik bestilling så vil det bli feil belastings punkter påledd samtidig som hunden trår feil på tråputene. Spesielt blir hasleddet få unormale påkjenninger som gjør at hunden får uønsket bevegelse. klo beinet med klo kapselen vil miste sin funksjon slik at klo spissen berører bakken når hunden går eller står og dermed sprike med sine tær.

Arealet som hunden belaster blir mindre kontra en hund som står flatt med sine poter. Gnagsår og slitasje kommer fortere ved slik ben stilling. Belastningen på håndrotledd blir stor.

Dette bør graderes strengt på utstilling da dette berører den viktigste delen hos en jakthund
 

 

 

 

 

 

Feil vinkel og understilt bakstilling

Noen beagler kan også være understilt vinklet bak. Det vil si slik som vist på bilde at vinkelen på mellomfoten er fremover. Her vil også belastningen på håndrotledd være feil og ofte vil bakre del av hundens stor tråpute få mest tyngde og slitasje.
I stede for å trykke flatt på poten så vil poten få en gyngende bevegelse noe som fort gir hunden gnagsår på hardt underlag.

Slik ben stilling bør også slå hardt ned på i utstillings ringen
 

 Bevegelser baklemmer
Beaglen er en drivende jakthund og på utstillinger må den dømmesetter de funksjonelle krav som må stilles av en drivende jakthund som skal holde på time etter time i ulent terreng. Dommere og oppdrettere av beagle må beherske bygningslære og vite nøyaktig hva som kreves anatomisk av beagle for at den skal fungere best mulig som en jakthund. Dommere og oppdrettere må kunne skille mellom typer beagler, da beaglen godt kan være rasetypisk uten å være velbygget med riktig vinkler og bevegelser. Det spiller ingen rolle hvor flott og riktig hunden er i å se på om ikke bevegelser og vinkler er riktig. Det er elementer som er av aller største betydning for jakthunder og som det dessverre syndes mye på. En korrekt bygget beagle med optimale bevegelser er en fryd å se på.

 


 


Riktig bevegelse beaglens baklemmer


Dette er en riktig bevegelse for en beagle. Her er det godskrittlengde og god skyv og frie bevegelser. Vinkelen er ca 45grader ut i fra hundens overlinje
 


 

 

Dårlig vinklet beagle med kort skrittlengde


Dette er en dårlig vinklet beagle og har kort skrittlengde og anstrenger seg mer når den henter fart. Ofte vil slike beagler trippe fort når den blir satt i fart. Balansen vil væredårligere og den frie bevegelse som vi ønsker uteblir.
 

 

Bevegelse sett bakfra


Når man ser en beagle slik så ser man en meget funksjonell hund med flotte besparende bevegelser og en vel balansert bygning som sliter minst mulig på ledd og poter.
 Bevegelser forlemmer
Det er ikke bare hundens vinkler og bakstilling som er viktig for en jakthund. Frem lemmer eller ben er de som tar i mot støt når hunden er i fart og i ulent terreng. Hundens skrittlengde sees enkelt når hunden er i trav og har hunden riktige bevegelser så kan man f,eks sykle ganske fort med en hund før den må over i galopp. For at hunden skal ha minst mulig belastning på skulderledd og albuledd så er det viktig at hunden strekker forben godt ut. For en beagle med god rekkevidde i trav så skal den strekker forbenet rett ut i omtrent 45 graders vinkel i en vertikal linje ned fra nesetippen. Bakbenet skal da være i 45 grader motsatt retning. Sett fra siden bør topplinjen forbli ganske jevn når beagle beveger seg skikkelig.

 


Her er det illustrert og sort strekker ikke ut tilstrekklig for å ha en god bevegelse. Grønn vil ta i mot det kommende støtet når bene
treffer bakken. Og når hunden er korrekt bygget så vil skulderledd og albueledd være i riktig vinkel for å dempe støtet.

 

 

Mer om bevegelser kommer snart

 

 

 

 

©copyrights @ 2009 domain name. All Rights Reserved
Template By: buytemplates.net