Sporer

 

I denne artikkel kan du les om sporer hos beagle. Sporer blir også kalt "ulveklo" og er den 5 klo på hundens ben. Alle hunder har slike ulveklør på forben og enkelte raser og linjer innad i enkelt raser gir sporer på bakben. I beaglens sitt vedkommende så er det enkelt jaktlinjer man får sporer på valper. Sporer eller ulveklør er overtallige tær som sitter innvendig litt opp på foten, og som kan være med eller uten knokkelforbindelse.

I mange raser har denne 5 tå vært uønsket av flere grunner og for jakthunders vedkommende så har denne ofte skapt problemer når hunden arbeider i jakt situasjoner. I de tilfeller som tåen ikke har riktig knokkelforbindelse så har den fort blitt revet løs og med de problemer slikt sår utgjør. I andre tilfeller så har rase standarden vært avgjørende og nedskrevet tekst hvor den 5 tå på bakben har vært diskvalifiserende feil.

 


Nyfødte valper med sporer


Frem til nå så har oppdrettere enkelt fjernet disse klør selv ved fødsel og det er ikke noe som tyder på at valper har merket noe til denne amputasjon når valpene er noen timer gamle. Mange har også levert valper med sporer og disse har levd livet ut uten noen problemer.
I dag er det ikke lov å fjerne sporer på valper verken av oppdretter eller veterinær uten skjellig grunn. Sporer på en hund utgjør åpenbart en kroppsdel i lovens forstand, og en rutinemessig fjerning av disse på daggamle valper vil derfor helt klart være i strid med lov om dyrevelferd. Dersom sporer skal fjernes må det skje etter en konkret vurdering av helsen til det enkelte individ. En framtidig risiko for at dyret kan pådra seg skader vil ikke være et relevant moment i denne forbindelse. Fjerning av sporer regnes som et operativt inngrep. Dersom dyrets helse tilsier at sporen må fjernes, så skal dette i så fall utføres av veterinær.
I dyrevelferdsloven § 9 annet ledd første punkt framkommer det at "Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse."
I forarbeidene til lov om dyrevelferd framkommer det at "Eksempler på inngrep som ikke har tilstrekkelig begrunnelse etter denne bestemmelsen, er amputasjoner med estetisk begrunnelse (for eksempel øre-/halekupering)

Fordeler og bakdeler
Det har i alle år vært bastant enighet om at sporer på bakben er til besvær og har av den grunn blitt fjernet av oppdrettere den først levedøgnet til valpen. Men nå er det en kjensgjerning at sporer har en funksjon hos de hunder som får disse og at slike hunder bruker sin spore aktivt. Det er forskjell på sporer og noen hunder har disse uten form for fast brusk og er mer utsatt for opprivninger . Mens de hunder som utvikler sporer med fast brusk kan leve et helt hundeliv uten noen problemer med den 5 tå på bakbenet.

I en artikkel i Hundesport nr 10 i 2008 ble det skrevet om sporer hos elghunder. Dette var en elgjeger som hadde to jevngamle elghundvalper hvor den ene hadde sporer og den andre uten. Artikkelen tok for seg disse to valpers utvikling og for å gjøre historien kort så var det stor forskjell på fremkommeligheten til disse to valper og artikkelforfatter var ikke i tvil om at fjerning av sporer skaper bevegelseshemminger hos jakthunder.

Hva skal du som eier gjøre.
Som reglene sier så må en hund har påvist skade eller problemer før en veterinær kan godkjent fjerne en spore. Du bør derfor ikke tenke så mye på dette i valpens første leveår. Det er først når hunden blir brukt mye i ulike terrengtyper som man først kan se om sporer vil være til besvær.
Hvis du i ettertid må fjerne sporer så er det enkelt lite inngrep som du kan f, eks gjøre i båndtvang tiden. Hunden får kun lokal bedøvelse og så klippes kloen helt inntil benet og så sys det 1 eller 2 sting og så er det hele over.

 

Hunden på bilde heter Silver Creek R’Lex og er en hund som er født med sporer og jeg valgte å ikke fjerne disse. Jeg har i ettertid hatt jevnlig kontakt med eier for å høre om utvikling av hunden i forhold til sporene. Og her vises det ingen problemer og hunden bruker sporene aktiv og har en meget bra fremkommelighet og aldri hatt noen problemer med disse.


Hunden er jaktpremiert og jager hare, hjort og rev og jobber ofte i ulent terreng hvor kanskje sporer er på sin plass.

 

Det er indikasjoner på at hunder bruker sporer aktivt og anatomisk sett så er det et legeme som den er født med og som er en del av bevegelses mønsteret til hunden.


 

 

 

Dette er Silver Creek S'Birk og han er født med sporer. Legg merke til hans venstre bakben hvor han bruker sporen som en del av grepet. Han lærer å bruke denne aktiv i sitt virke som jakthund og jeg studerte han mye når han var løs i bratte lier på Sørøya. Og de var ikke tvil om at han brukte sporen aktivt. Og han hadde aldri noe problemer med disse sporene
 

 

 

 

©copyrights @ 2009 domain name. All Rights Reserved
Template By: buytemplates.net